Rockvallens SFF logga

Länkar

2018-04-07


Protokollet och 2 bilagor har skickats, med mail till alla ägare och kända delägare, med post till de 8 fastighetsägare som saknar mail. Läs förtydligandet till §12!

Läs här

Styrelsen vill förtydliga det ansvar för parkering som anges i §12

Årsmötesprotokoll 2018 med bilagor

ordförandeklubba

Utöver dessa handlingar skickades också ut ett PM daterat 2018-04-04 om "Lagstiftning och myndigheter". Detta PM har sedan dess uppdaterats flera gånger och aktuell version finns via startsidan