Rockvallens SFF logga

Information om fullmakter

..

Länkar

Tillämplig lagtext är den så kallade "Samfällighetslagen." Styrelsens beslut från mars 2018 är nu överspelat då detta krav på fullmakt sedan den 26 augusti 2019 finns i vår stadga, § 18.

Lag om förvaltning av samfälligheter, SFS 1973:1150

Ställföreträdare för vissa jordbruksfastigheter med fler delägare, enligt lag 1989:31, har INTE rösträtt vid vår stämma. Krävs fullmakt enligt Samfällighetslagen

Lag 1989:31

F.d beslut, rösträttsregler och blankett.

Beslut om fullmakt
F.d beslut
Rösträttsregler
Rösträttsregler 2020
fullmakt
Fullmakt
Till toppen av sidan