Rockvallens SFF logga

Inför stämman 2022

tibast

Länkar till andra sidor

Länkar på denna sida

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse,revisionsberättelse och resultat- och balansräkning

Budgetförslag
Budgetförslag 2022
Motioner
Staffansons motion 1
Staffansons motion 2
Sandströms motion
Kallelse
Kallelse 15 april 2022

Verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansräkning.

Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021
Balans och resultaträkning 2021

Fullmakt

Ladda ned fullmakt