Rockvallens SFF logga

Inför stämman 2021

tibast

Länkar till andra sidor

Länkar på denna sida

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse,revisionsberättelse och resultat- och balansräkning

Till toppen av sidan
Budgetförslag
Budget
Budgetförslag
Staffansons motion
Debiteringslängd, förslag 2020
Motion
Kallelse 2021-04-02 ,3 sidor
Kallelse  2021 sid 1

Verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansräkning.

Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Verksamhets- förvaltningsberättelse resultat balans2020
Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Revisionsberättelse 2020
Till toppen av sidan

Fullmakt

fullmakt
Fullmakt
Till toppen av sidan