Rockvallens SFF logga

Inför stämman 2020

tibast

Länkar till andra sidor

Länkar på denna sida

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse som tillsammans med revisionsberättelse och resultat- och balansräkning utgör en 4-sidig pdf fil.

De ägare, inkl. delägare som har anmält epostadress får allt, inklusive en fullmaktsblankett via e-post SENAST 14 dagar innan stämman. Datum fn okänt.

Övriga ägare får detsamma med vanlig post, men bara ett brev per fastighet!

Beslut 14 april att skjuta upp stämman t.v.

Coronapandemin och styrelsebeslut i fler frågor

REV:s rekommendationer

Årsstämma i Coronatider
REV:s rekommendationer 16 mars

Beslut att skjuta upp stämman

Styrelsens beslut 14 april
Styrelsens beslut 14 april

Vår syn på ekonomi och leder

Styrelsens beslut 14 april
Ekonomi och ledfrågan, 14 april

Kommunen och sophanteringen

Styrelsebeslut 24 mars
Styrelsebeslut, 24 mars
Till toppen av sidan

Budgetförslag

Budgetförslag
Budget
Budgetförslag
Förslag, debiteringslängd
Debiteringslängd, förslag 2020
Förslag, debiteringslängd
Kallelsen 2020 dröjer
Kallelse dröjer årsmöte 2020 sid 1

Verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansräkning.

Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Förvaltnings- verksamhets- och revisionsberättelse 2019
Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Till toppen av sidan

Fullmakt

fullmakt
Fullmakt

Klargörande

uppskjuten stämma
Klargörande
Till toppen av sidan