Rockvallens SFF logga

Årsmötet 19 april 2019 kl. 1630

OBS. Ny starttid!

tibast
..

Länkar till andra sidor

Fullmaktsblankett finns även på den här sidan.

Länkar på denna sida

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är för 2018, Verksamhets- och förvaltningsberättelse som tillsammans med revisionsberättelse och resultat- och balansräkning utgör en 4-sidig pdf fil. Därtill också styrelsens förslag till budget för 2019.

De ägare, inkl. delägare som har anmält epostadress får allt, inklusive en fullmaktsblankett via e-post.

Övriga ägare (f.n. 6 personer) får detsamma med vanlig post, men bara ett brev per fastighet! Skriv ut och ta med till mötet! Nedan visas sidorna som bilder.

Kallelse årsmöte 2019 sid 1
Kallelse årsmöte 2019 sid 2
Kallelse årsmöte 2019
Kallelse årsmöte 2019 sid 3
Kallelse årsmöte 2019
Kallelse årsmöte 2019 sid 3
Kallelse årsmöte 2019
Till toppen av sidan

Verksamhetshets - och revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning.

Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Förvaltnings- verksamhets- och revisionsberättelse 2018
Förvaltningsberättelser mm
Förvaltningsberättelser mm
Till toppen av sidan

Budgetförslag 2019

Budget
Budgetförslag 2019

Fullmakt

fullmakt
Fullmakt

Elkabel

karta elkabel
Elkabel 2019
Till toppen av sidan

Motion 1

Wagenius motion
Wagenius mfl. motion