Rockvallens SFF logga
Viktigare länkar
Arkiv, 1960 och framåt, protokoll mm.
Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

kallebacken

Sandlåda i Kallebacken

Styrelsen påminner att skoterkörning, max 20 km/timme på vägen endast är tillåten närmaste väg mellan led och stuga

sandlåda

Foto Ulf Eriksson-Alvtun, 10 dec.2020

Vägen bra nedanför avstängningen
Vägen bra nedanför avstängningen
Rikligt med snö
Till toppen av sidan

Gällande anläggningsbeslut

Gällande LM beslut
Nuvarande anläggningsbeslut LM Z16428 s1
Gällande LM beslut
Anläggningsbeslut s2
Gällande LM beslut
Anläggningsbeslut s3
Rockvallen
Anläggningsbeslutets karta

Stadgar mm

Våra stadgar
Stadgar
Vägområdet
Vägområde och röjning
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning
Pumphus2 nedåt

Styrelsen

Ordförande Ulf Eriksson-Alvtun

Sekreterare Viktor Wallström

Kassör Håkan Carlberg

Vägfogde Rickard Greilert

Styrelsen nås via mailadressen info "snabela" rockvallen.se